Regulamin

§1. Korzystający z usług świadczonych z ramienia No to Szot ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za złamanie ich postanowień.

§2. Usługi oferowane przez No to Szot mają charakter wyłącznie szkoleniowy.

§3. Podczas zajęć uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania prawa morskiego, o którego istotnych przepisach zostaną poinformowani przez instruktora prowadzącego zajęcia. Ponadto uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń instruktora (kierownika statku – łodzi). Brak podporządkowania się może skutkować natychmiastowym zakończeniem zajęć przez instruktora. Zakończenie zajęć na podstawie niniejszego paragrafu nie zwalnia od uiszczenia opłaty za całość zajęć.

§4. Uczestnicy zajęć nie mogą być w trakcie ich trwania pod wpływem żadnych substancji psychoaktywnych ani alkoholu. Zatajenie takiego stanu przez uczestnika zajęć zwalnia z odpowiedzialności organizatora i instruktora prowadzącego zajęcia za życie i zdrowie uczestnika.

§5. Instruktor może odmówić wykonania usługi ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe które zagrażałyby bezpieczeństwu prowadzenia zajęć.

§6. No To Szot oraz instruktor prowadzący zajęcia nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (szkody materialne, urazy fizyczne lub psychiczne) poniesione przez uczestników zajęć, jeżeli nie były one przez nich zawinione.

§7. Podczas całego czasu trwania zajęć uczestnicy zobowiązują się do używania indywidualnych środków ratunkowych. Środki ratunkowe zapewnia organizator zajęć. Dopuszcza się stosowanie przez uczestnika własnych środków ratunkowych jeśli posiadają one odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.

§8 Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia instruktorowi wszelkich wątpliwości związanych z używaniem indywidualnych środków ratunkowych, a także posługiwaniem się innym zapewnionym przez organizatora sprzętem.

§9. Opłata za usługę jest ustalana każdorazowo przed ich rozpoczęciem zgodnie z udostępnianym przez organizatora cennikiem usług w przypadku usług standardowych. Cena usługi niestandardowej ustalana jest jednorazowo i indywidualnie z danym klientem.

IMG_8470

Nasi partnerzy:
Yacht Club Rewa Dynamic Marketing Studio Wdkarstwo Morskie Wadysawowo
Yacht
Club
Rewa
Dynamic
Marketing
Studio
Wędkarstwo
Morskie
Władysławowo
Witamy!GaleriaArtykułyUsługiRezerwuj terminKontakt
O nasRegulaminPolityka prywatności
© 2021: No To Szot | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Zadzwoń
Prowadź